Hoe gevaarlijk is microplastic in drinkwater?

Onderzoekers over de hele wereld hebben microplastics kunnen detecteren in verschillende drinkwatermonsters, zowel in flessen als in leidingwater. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft nu onderzocht of en wat de gezondheidsgevolgen zijn van microplastics. Het resultaat is zelfs geruststellender dan je zou verwachten: tot nu toe is er geen gedetailleerd bewijs dat microplastics in drinkwater schadelijk zijn voor de gezondheid.

Tegenspraak

De WHO maakt het echter niet duidelijk, omdat de status van het onderzoek erg slecht is. De organisatie heeft voor het onderzoek 50 lopende onderzoeken verzameld, maar slechts negen daarvan gaan specifiek in op het onderwerp microplastics in drinkwater.

Het is ook problematisch dat wetenschappers nog geen standaarddefinitie voor microplastics hebben gedefinieerd. De meest voorkomende categorie zijn deeltjes kleiner dan vijf millimeter. Maar alleen de kleinste deeltjes zijn van belang voor het voorkomen in drinkwater. Deze deeltjes zijn maximaal één micron, dat wil zeggen een duizendste van een millimeter, groot. De WHO gaat er niet vanuit dat deeltjes groter dan 150 micron zich ophopen in het lichaam. Voor kleinere deeltjes wordt het tegenovergestelde aangenomen. Hier is echter geen bewijs voor.

Gevolgen voor de gezondheid

Het is ook onduidelijk hoe microplastics de menselijke gezondheid beïnvloeden. Tot nu toe zijn er studies uitgevoerd bij ratten en muizen, maar de resultaten kunnen niet of niet worden geëxtrapoleerd naar mensen. In de onderzoeken werden dieren blootgesteld aan zulke hoge concentraties plastic dat ze, berekend op mensen, niet haalbaar zouden zijn.
Daarom gaat de WHO er op dit moment van uit dat microplastics, zoals ze nu in grote hoeveelheden voorkomen, geen gezondheidsrisico vormen. Toch zijn er meer onderzoeken nodig.

drinkwater in duitsland

In 2017 zijn zelfs microplastics aangetroffen in drinkwatermonsters in Duitsland. Gemiddeld dreef twee en een halve deeltjes microplastic in een liter water uit Dortmund en Hamburg. Ter vergelijking: in andere landen zaten wel 100.000 plasticdeeltjes in een liter water. Rioolwaterzuiveringsinstallaties in Duitsland halen het meeste plastic uit het water. Het enige probleem is dat het plastic dan in het rioolslib terechtkomt en bijvoorbeeld door bemesting weer in het milieu terechtkomt. Ook kunnen microplastics in het grondwater terechtkomen.