Hoe een verlies verwerken?

vital.de: Je hebt te maken met de psychologie van geluk. Hoe definieer je geluk?

Bea Engelmann: Al duizenden jaren zijn filosofen, dichters of denkers er niet in geslaagd een universele definitie van geluk te vinden. Geluk is een heel goed gevoel en iets heel individueels. Daarom is het belangrijk dat we omgaan met ons geluk en de tijd nemen om precies te weten wat ons gelukkig maakt en bijdraagt ​​aan ons geluk.

Voor mij persoonlijk is geluk een bijzondere vorm van zelfvertrouwen – in de zin van “zelfbewust zijn”. Het is het resultaat van een beslissing en een innerlijk proces: hoe positief zie ik mijn leven? Ik hou van het citaat van Nicolas Chamfort: “Het is moeilijk om geluk in onszelf te vinden, en het is onmogelijk om het ergens anders te vinden.”

Ik maak onderscheid tussen geluk hebben en gelukkig zijn. We hebben weinig of geen invloed op geluk hebben, het is anders als het gaat om gelukkig zijn omdat we zelf iets kunnen bijdragen met behulp van zogenaamde geluksstrategieën. Geluk is opgedeeld in gelukkige momenten enerzijds en een levenshouding en tevredenheid anderzijds. Thuis voelen in mijn leven betekent voor mij geluk.

In hoeverre kan de psychologie van geluk helpen om ernstig verlies en lijden te boven te komen?

De psychologie van geluk helpt mensen een goed leven te leiden. Naast het focussen op onze sterke punten en positieve gedachten, gaat het om het vergroten van de goede en goede gevoelens in het leven.
In mijn workshops praat ik met deelnemers over de zes basisemoties: verdriet, angst, walging, verrassing, woede en geluk. Ik leg ze uit dat alle gevoelens terecht zijn en dat ze geleefd willen en kunnen worden. Ik laat mensen omgaan met hun gevoelens.

Wat betreft rouw en verlies, is het belangrijk om te benadrukken dat er in alle levens zulke verliezen zijn en dat we ermee kunnen leren omgaan. Het gaat enerzijds om acceptatie en anderzijds om empathie met ons. Het gaat er niet om zo snel mogelijk over verliezen heen te komen, het gaat erom eerlijk met jezelf en je pijn om te gaan. Het is een proces…

Hoe kan ik ondanks een groot verlies geluk en vreugde weer in mijn leven laten komen?

Alles heeft zijn tijd – ik denk dat het belangrijk is om jezelf toe te staan ​​om dit verlies te rouwen en de gevoelens die daarmee gepaard gaan toe te staan. Het is zeker nuttig om te denken dat gevoelens naast elkaar kunnen bestaan.
Een prachtige strategie voor geluk is dankbaarheid. Welke goede herinneringen heb ik aan de persoon? Waarom is het goed om een ​​deel van de weg samen te hebben gelopen? Voor welke ervaringen ben ik dankbaar? Hoe heeft deze persoon mijn leven een beetje beter gemaakt? Daar zou ik me op focussen.

Is een gelukkiger persoon in het algemeen beter in staat om met verlies om te gaan dan een ongelukkig persoon?

Ik zou het niet zo stellen. Het gaat veeleer om veerkracht, ook wel bekend als de mannelijke staande mentaliteit, wat betekent dat het vermogen om innerlijke kracht te vinden. Mensen met een hoge mate van veerkracht kunnen dankzij bepaalde strategieën gemakkelijker omgaan met zeer stressvolle levensomstandigheden, crises en zelfs verliezen. Omdat gelukkigere mensen over het algemeen veerkrachtiger zijn, hebben ze meer kans op zogenaamde copingstrategieën (copingstrategieën) waarmee ze een verlies beter kunnen verwerken.

Wanneer denk je dat het nodig is om professionele hulp te zoeken bij het verwerken van verlies en rouw?

Ik vind dat iedereen hier naar zichzelf moet luisteren. Niemand hoeft het alleen te “doen” – het is een zeer ingrijpende ervaring waarbij de steun van een psycholoog of coach zo nuttig en verlichtend kan zijn. Ik wou dat het natuurlijk was om hulp te zoeken als we geestesziek zijn – en als we een geliefde verliezen, is dat extreem stressvol. Ik raad iedereen aan om niet te lang op hulp te wachten.

Gelukspsycholoog Bea Engelmann: ‘Verdriet heeft tijd nodig’