Geestelijke stress, stress en overwerk

Door het toenemend aantal besmettingen werken veel mensen vanuit huis – een maatregel die het Federaal Bureau heeft vastgelegd in de Arbo-verordening. Deze is al meerdere malen verlengd en is voorlopig geldig tot 30 april. Het verplicht werkgevers om hun werknemers thuiswerk aan te bieden – zolang er geen dwingende operationele redenen zijn om het tegendeel te bewijzen. “Met de uitbreiding van de toepasselijke Arbo-verordening versterken we de veiligheid op het werk en leveren we een belangrijke bijdrage aan het verder terugdringen van het aantal infecties”, zei de federale minister van Arbeid Hubertus Heil op de website van de federale overheid.

Hoge prestatiedruk en overuren op kantoor aan huis

Aan de ene kant is het thuiskantoor een goede manier om je werk zoals gewoonlijk te doen en jezelf en anderen te beschermen. Daarnaast is er geen reistijd meer voor passagiers en krijgen medewerkers wat flexibiliteit in hun dagelijkse werkzaamheden. Er zijn echter ook donkere kanten aan het thuiskantoor.

Voor het ‘AI@Work’-onderzoek in opdracht van cloudinfrastructuurplatform Oracle zijn afgelopen zomer bijna 12.000 mensen uit elf landen ondervraagd over de stand van zaken tijdens de coronapandemie. Volgens de studie voelden zeven op de tien mensen zich 2020 als het meest stressvolle jaar om te werken echt niet. Meer dan driekwart van de respondenten (78%) meldt dat hun geestelijk welzijn verslechterd is – in Duitsland zegt ruim twee derde (68%) van wel. Over het algemeen worden jongeren het meest getroffen. Ongeveer 41% van de respondenten geeft aan dagelijks te maken te hebben met stressoren zoals prestatiedruk of een te hoge werkdruk. Ongeveer een derde zei meer thuis te werken en meer over te werken. Een op de vier (25%) kampt met een burn-out door overwerk.

Thuiskantoor: de grenzen tussen werk en vrije tijd vervagen

Volgens een onderzoek van de Technische Universiteit (TU) Chemnitz in samenwerking met de Techniker Krankenkasse (TK), geeft ongeveer 60% van de respondenten aan dat de grenzen tussen werk en privé in het thuiskantoor vervaagd zijn. Ruim een ​​op de vier (27%) ervaart dit als een last.

Thuiswerken: stress voor werkende moeders

Opleidingsdirecteur prof.dr. Bertolt Meyer van de Chemnitz University of Technology zei: “Als we over een langere periode kijken, valt op dat werkende vrouwen uitgeput voelen door de dubbele last in het thuiskantoor met jonge kinderen.” Zeker in tijden waarin de coronabeperkingen bijzonder streng zijn en bijvoorbeeld kinderdagverblijven en scholen gesloten zijn, is de last voor de getroffenen bijzonder zwaar.

Tips om succesvol thuis te werken

Dr. Sai-Lila Rees van het Institute for Occupational Health Consulting (IFBG): “Een van de belangrijkste voorwaarden bij het werken op afstand is een cultuur van vertrouwen. Medewerkers willen ook goed werk vanuit huis doen. Vertrouwen van de werkgever garandeert motivatie.” Om productief en gezond thuis te werken is de juiste technische en ergonomische apparatuur nodig op de werkplek. Daarnaast dragen communicatieve en sociale aspecten bij aan het succes van het thuiskantoor. Digitaal werkoverleg via teams, zoom en co dient dan ook regelmatig plaats te vinden. Rees raadt bepaalde samenwerkingssets aan: “Zo heb je altijd een collega met wie je regelmatig van gedachten kunt wisselen.”

Voor veel medewerkers is het een uitdaging gescheiden werk en vrije tijd. Houd je dus aan vaste structuren en begin op je gebruikelijke tijd, neem pauzes en wees stipt als je klaar bent met werken. Zelfs als een joggingbroek comfortabel is, kleed je in het kantoor aan huis zoals je normaal zou doen op het werk. Vanwege de coronapandemie en de thuiskantooroplossing is de Beweging wordt verwaarloosd en rugpijn is onvermijdelijk moet uitgaan tijdens de lunchpauze of na het werk. Loop 30 tot 60 minuten per dag, ga joggen in het park of ga fietsen. Sta regelmatig op tijdens het werk en strek je rug om lage rugpijn te bestrijden.

wie zelf professionele psychologische hulp zoeken kan online ondersteuning vinden. Verschillende zorgverzekeraars, zoals Barmer, AOK of TK, bieden zelfhulpprogramma’s aan als overbruggings- of ondersteuningsmaatregel. Aanbieders zoals My7steps maken online kortdurende psychologische therapie mogelijk op het gebied van stress, depressie, angst of depressie.

Video: Tips voor thuiswerken