Als vrouwen bang zijn voor mannen

Wat is androfobie?

Androfobie is een sociale fobie en beschrijft de irrationele en overdreven angst voor mannen. Vooral vrouwen hebben last van androfobie en zien nabijheid en intieme situaties als een bedreiging. Een intiem partnerschap aangaan is voor deze vrouwen meestal niet mogelijk. De fobie kan verband houden met verschillende soorten mannen of beperkt zijn tot bepaalde situaties. Getroffen vrouwen vertonen vaak vermijdingsgedrag en proberen contact met het andere geslacht indien mogelijk te vermijden. Dit gedrag blijkt echter moeilijk te zijn, vooral in het dagelijks leven en op het werk. Androfobie treft vooral vrouwen, maar niet uitsluitend – ook mannen kunnen aan deze angststoornis lijden.

Angst voor mannen: dit zijn de fysieke tekenen

Als de getroffenen een “object van angst” tegenkomen, in dit geval een man, verschijnen de typische fysieke tekenen van paniek en het lichaam ervaart deze situatie als een gevaar. In sommige gevallen is alleen de gedachte al voldoende om angst of ongemak te veroorzaken. De getroffenen voelen zich vooral bedreigd op plaatsen waar meer mannen zijn. Dit zijn bijvoorbeeld voetbalstadions of biercafés.

De fysieke symptomen van androfobie zijn als volgt:

  • algemene malaise
  • tremoren en hartkloppingen
  • Pulsversnelling en zweten
  • duizeligheid en misselijkheid
  • droge mond en opvliegers
  • moeite met ademhalen
  • flauwvallen

De angst voor mannen: oorzaken en behandeling

Vrouwen die negatieve ervaringen met mannen hebben gehad, worden het meest getroffen. Dit kunnen traumatische ervaringen zijn, zoals seksueel misbruik in de kindertijd, of relatief onschuldige oorzaken, zoals afwijzing door de vader. Seksueel obsceen gedrag of gebaren van mannen kunnen bij jonge, onzekere vrouwen leiden tot een angststoornis. Behandeling van androfobie hangt af van de ernst en de oorzaken. Getroffen vrouwen moeten professionele hulp zoeken bij een psycholoog, aangezien androfobie grote schade aanricht in het dagelijks leven, werk of relaties. Androfobie kan goed worden behandeld met behulp van gedrags- of hypnotherapie.